Klikkerkoolitus 27.05.2018

Klikkertreening tähendab positiivsel kinnistamisel põhinevat treeningmeetodit, mida saab rakendada kõikide loomade treenimisel. Klikkertreeningus kasutatav sekundaarne
kinnistaja – markersignaal – annab treenijale võimaluse oma treenitava loomaga vahetultkommunikeerida.
Klikkertreeningu keskseks komponendiks ei ole siiski väike plastikust jublakas – klikker, vaid treenija teadmised ja eelkõige mehhaanilised oskused. Neid viimatinimetatuid me seminari käigus uurimegi ning loomulikult katsetame praktilise töö
käigus.

27.05.2018

Koolitaja :Lea Tummeleht

10:00 – 14:00 Teooriaosa loeng. Sissejuhatus
operantsesse ja klassikalisse tingimisse. Mis on käitumine ja mis ei ole käitumine?
Klikkerkoolituse põhimõtted: mehhaanilised oskused, ajastus, kinnistamise reeglid jne.
Kuidas saada midagi, kui sul pole mitte midagi ☺? Käitumise vormimise põhitõed. Kuidas tõsta treeningus nõudmisi. Erinevad kinnistamise programmid. Vihjed ja kuidas neid treenitud käitumistega siduda. Käitumisahelad. Kuidas lahti saada meelitamisest ja muud tehnilised teemad.

14:00-15:00 lõunapaus

15:00 – 17:00 Praktiline töö koertega. Rühma mahub kuni 6 koera.
Algajate praktiline osa eeldab, et koer ei ole „sisse klikitud“ või siis on klikkerit sekundaarse markerina tutvustatud, aga koeratreenija ei ole kindel, kas algusest pealeon see info loomale päriselt kohale jõudnud.

Koeraga osaleja hind 35 eur IPSONI liige/ 40 eur mitteliige
Ilma koerata osaleja 20 eur IPSONI liige/ 25 eur mitteliige
Info ja registreerimine: klubi.ipson@gmail.com
Osalustasu palume tasuda: MTÜ Keila Koerasõprade Klubi IPSON arveldusarvele EE902200221026295034

Scroll to Top