Võistlus IPSONi treeningplatsil

21.10.2023 ( kellaaeg täpsustamisel )
Koh­tu­nik: Pr. Urve Lageda
Toi­mu­mis­koht : IPSO­Ni tree­ningplats ja linnaosa Kei­las.
Peakorraldaja: Maire Õunmaa
Osa­lus­ta­su: 35eur liige/ 40eur mit­te­lii­ge
Swedbank arveldusarve nr IBAN EE902200221026295034
MTÜ Keila Koerasõprade Klubi IPSON
Osa­le­miseks palu­me täi­ta vas­tav regist­ree­ri­mis­leht ja saa­ta see maire.ounmaa@gmail.com
Regist­ree­ri­tuks loe­tak­se pärast registreerimislehe
esitamist – https://kennelliit.ee/…/ekl-koerte…/dokumendid/ ja makse tasu­mist.
Kõik koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud !
REGISTREERIMINE LÕPPEB 15.10.23 või kohtade täitumisel !

Scroll to Top