Victoria Varsani

Viktoria Varsani
Endast
Minu koeraspordikarjäär algas 1998. a oma esimese koera Bo võtmisega. Järgmiseks koeraks võtsin ma hovawart Batzi von Stuttengarten, kellega alustasin IPO treeninguid. 2003.a lisandus meie pere veel üks hovawart Kalle von Berkheimer See. Temaga tegelesin nii IPO kui Sõnakuulelikkusega ja jõudsin mõlemal alal kõrgeimasse 3. klassi. 2007. a saavutasime Hovawartide MM´l 3. koha. 2008. a saavutasime Kallega Saksamaa Hovawartide Sõnakuulelikkuse Meistrivõistlusel 1.koha. Kui Kalle sai 6. aastakseks, pidin tema võistluskarjääri lõpetama seoses terviseprobleemidega. 2006. aastal võtsin endale juba kolmanda hovawardi Manic von Custem´i. Temaga jõudsin agilitys kõrgeimasse 3. klassi. 2015. a võtsin endale praeguse noorima pereliikme bordercollie Icepeak Prider`s Rush Hour`i. Ma veel ei tea, mis on tema lemmik spordiala …?
Kohtunikukarjäär
2005.a võtsin osa esimesest koerte koolitamise kursusest, mille järgselt sain ka VDH instruktori paberid. 2006.a jätkasin õpinguid ja sain Sõnakuulelikkuse treeneri atestatsiooni ja 2015. a agility treeneri atestatsiooni. Minu hinnangul suurim saavutus oli Sloveenia Sõnakuulelikkuse meeskonna ettevalmistamine 2015. a Torino SK MM´ks. Samuti on mul olnud au töötada koos Itaalia Hovawardi Klubiga. Ma sain valida meeskonna, valmistada meeskond ette ja saata neid meeskonnajuhina Hovawartide MM 2015. a
2006.a lõpetasin Sõnakuulelikkuse liikumisjuhi õppused. Liikumisjuhina võtsin osa CMBF 2007. a, Saksamaa Sõnakuulelikkuse Meistrivõistlustest Hovawartidele 2008.a ja Hovawartide MM Pisas 2015.a.
Oktoobris 2009 sai minust DHV/VDH Sõnakuulelikkuse kohtunik. 2015. a kinnitati mind FCI rahvusvaheliseks SK kohtunikuks. Mul on olnud au hinnata SWHV SK Meistrivõistlusi 2014. a, samuti DHV SK meistrivõistlusi 2015. a. Paaril viimasel aastal olen hinnanud Itaalias mitemeid CACIOB võistlusi. 2016. a olen hinnanud mitmel suurvõistlusel Euroopas. Kõige olulisem neist on olnud Joop de Reus SK võistlus Belgias ja Šveitsi SK Meistrivõistlused.
Miks minust sai kohtunik?
Ma otsustasin kohtunikus saada, kuna ühel hetkel oli mul kodus 2 suurt koera, kes ei saanud aktiivselt võistelda. Ma tahtsin kasutada treeningutel ja võistlustel omandatud teadmisi ja oskusi kohtunikuna. See võimaldas mul aktiivselt osa võtta Sõnakuulelikkuse ringkonnas ja olla kursis viimaste trendidega. Sõnakuulelikkus on spordiala, mis on pidevas muutumises ja arengus. Kohtunikuna on mul võimalus aktiivselt osaleda selles arengus.
Minu lemmik harjutus on kõrvalkõnd.
Parim osa hindamisest on näha platsil ilusasti töötavad ühtset võistluspaari.
About me
My dog sporting career began in 1998 with the arrival of my first dog Bo. He was followed by a Hovawart, Batzi vom Stuttengarten. With him I started working in IPO. In 2003 another Hovawart, Kalle vom Berkheimer See, came into my life. We started training in IPO and Obedience and reached the highest working class 3 in both disciplines. At the Hovawart world championships in 2007 we achieved 3rd place. In German Obedience championships for Hovawarts in 2008 we achieved 1st place and the title of German Hovawart Obedience champions. When Kalle was 6 years old I withdrew him from active competitions due to health reasons. In 2006 another Hovawart joined our family, Manic von Custem. With him I reached class 3, the highest competition class, in Agility. In 2015 a new dog came into my life – Icepeak Prider’s Rush Hour – a Border collie. I wonder which discipline will be his favorite…?
Career as a judge
In 2005 I took part in my first basic canine education course, which I successfully completed and received my first VDH instructor title. In 2006 I continued my education and received my Obedience trainer title and then in 2015 I successfully completed my Agility trainer education. My biggest training success was the preparation of Slovenia’s Obedience team for the participation at the Obedience World championship in Torino in 2015. In addition to this, I had the honor to work with the Italian Hovawart club (HCI). I chose the team, trained them and accompanied them to the Hovawart World championships 2015 as their team leader.
In 2006 I completed my training for Obedience stewards. I was the official steward at the CMBF in 2007, at the German Obedience championships for Hovawarts in 2008 and at the Hovawart World Championships in Pisa in 2015.
In October 2009 I became a DHV/VDH apprentice judge for Obedience. In 2015 I became an International Obedience judge. As a German judge it was my privilege to judge the SWHV Obedience championships in 2014 as well as the DHV Obedience championships in 2015. During 2015/2016, as an international judge, I judged a few CACIOB competitions in Italy. In 2016 I have been contacted for judging at various large competitions across Europe. The most important amongst them are the Joop de Reus Memorial in Belgium and the Swiss national championships in Obedience.
Why I became a judge?
I trained to become a judge because I had two large dogs, which could no longer actively compete. I wanted to use my knowledge and experience gained during training and competing to judge. This enabled me to be active in Obedience circles and stay in touch with the latest trends. Obedience is a discipline, which is constantly developing. As a judge, I can be an active participant in this development process.
My favorite exercise in Obedience is heelwork.
The best part of being a judge is to see a team working well together.

Scroll to Top