KK EKSAM 29.03.2020

EKSAM JÄÄB ÄRA!
KK eksam 29.03.20 kell 9.00 
Koh­tu­nik: Pr. Anu Oks
Toi­mu­mis­koht : IPSO­Ni tree­ningplats, Kei­la
Pea­kor­ral­da­ja : Marelle Papli
Info: marellepapli@gmail.com
Klassid: KK1, KK2, KK3

Osa­lus­ta­su: 15 eur liige/ 20 eur mit­te­lii­ge
Swedbank arveldusarve nr IBAN EE902200221026295034
MTÜ Keila Koerasõprade Klubi IPSON

Osa­le­miseks palu­me täi­ta vas­tav regist­ree­ri­mis­leht ja saa­ta see marellepapli@gmail.com
Regist­ree­ri­tuks loe­tak­se pärast regist­ree­ri­mis­le­he esi­ta­mist ja võist­lus­mak­se tasu­mist.
Kõik koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud !
REGISTREERIMINE LÕPPEB 16.03.2020  
 
Scroll to Top